Funkcja Kwadratowa

szkoła podstawowa gimanazjum poziom podstawowy poziom rozszerzony materiały dodatkowe

Funkcja kwadratowa leży u podstaw matematyki na poziomie szkoły średniej, dlatego poświęciliśmy jej szczególną uwagę. Znajdziesz tutaj również zadania maturalne związane z funkcją kwadratową.

Wprowadzenie

Funkcja Kwadratowa - WprowadzenieFunkcja Kwadratowa - Charakterystyka Delta - Wyroznik Funkcji Kwadratowej Wywiad z Deltą $\Delta$

Wykres Funkcji Kwadratowej

Rysowanie Funkcji KwadratowejPrzesuwanie WykresuMonotoniczność Funkcji KwadratowejZbiór Wartości Funkcji Kwadratowej

Postacie Funkcji Kwadratowej

Postacie Funkcji KwadratowejFaktoryzacja - Rozkład Na Czynniki

Równania Kwadratowa

Równania Kwadaratowe Postaci $x^2 = k$Równania Kwadaratowe Postaci $ax^2 + bx = 0$Równania Kwadaratowe Postaci $ax^2 + bx + c = 0$Równania Kwadaratowe Na Poziomie PodstawowymRównania Kwadratowe z ParametremRównania Dwukwadratowe $ax^4 + bx^2 + c = 0$

Nierówności Kwadratowe

Nierówności KwadratoweNierówności Kwadratowe z Parametrem
Wzory Viete'aZadania z Kontekstem RealistycznymZadania OptymalizacyjneTest - Funkcja Kwadratowa